Een geliefd persoon verliezen kan vaak zeer ingrijpend zijn in het leven van kinderen en jongeren. Soms worstelt je kind in eenzaamheid en verwarring. Ieder kind reageert op een manier die eigen is aan zichzelf, zijn of haar leeftijd en ontwikkelingsfase. Vaak wordt het leven na verlies van een dierbare als een warboel ervaren en zijn de eerste rouwreacties pas na enkele maanden zichtbaar. Als volwassene kun je de neiging hebben om je kind te beschermen tegen het verdriet en kinderen willen andersom vaak ook de volwassenen beschermen en verstoppen hun verdriet om hun ouder(s) te sparen. Op die momenten dat er weer sprake is van een enigszins ’normaal’ leven , begint je kind pas zijn of haar verdriet te verwerken.                                                                                                                                                        Signalen die kunnen duiden op problemen zijn:
– slecht kunnen concentreren
– slecht (in)slapen en/of nachtmerries
– nare gedachten of piekeren
– buik- of hoofdpijn
– niet willen of kunnen eten
– te veel eten
– verlatingsangst
– niet meer willen spelen
– boos zijn
– driftbuien
– zich moeilijk kunnen uiten                                                                                                                                                                      Kortom, het verlies van een dierbare is ingrijpend in het leven van kinderen en jongeren. Ze kunnen de  behoefte hebben om het verlies met iemand die wat verder afstaat van de familie te bespreken en te verwerken. Een Helende Reis geeft je kind of jongere de mogelijkheid zijn of haar verdriet diepgaand te verwerken.