Over mij

In 1960 ben ik geboren in Friesland maar opgegroeid in Drenthe. Hier woonden wij, mijn ouders, mijn broer, mijn 2 zusjes en ik in een landelijke, bosrijke omgeving. In mijn jeugd was er niet voor alles ruimte maar ruimte om te spelen en ruimte voor creativiteit waren er zeker wel.  Mijn moeder gaf ons veel ruimte om te spelen zowel in huis als om huis. Mijn vader die leraar Tekenen en Handvaardigheid was en een pottenbakkerij aan huis was er ook veel ruimte voor creativiteit als tekenen, schilderen en kleien. Ik ben en blijf hen hier beiden oprecht dankbaar voor. Door de drukke bezigheden van mijn ouders was er voor directe persoonlijke aandacht en ondersteuning naar ons toe minder  ruimte . Als ik kijk naar mezelf als kind, zie ik een gevoelig kind dat zich aanpaste , weinig aandacht vroeg, behulpzaam, gevoelig en vroeg zelfstandig was.

Na de middelbare school ben ik een jaar in Zwitsterland gaan werken op een Internaat Ecole d’Humanite. Na dat jaar ging ik op kamers in Groningen studeren aan de Pedagogische Academie  wat nu de PABO is. Tijdens deze opleiding spraken de vakken Pedagogiek en Orthopedagogiek mij het meeste aan en tijdens de stages vielen mij de kinderen die het sociaal emotioneel moeilijk hadden of speciale aandacht bij leren nodig hadden mij het meeste op. Na het afronden van de PABO hoorde ik over een kindercentrum in Noorwegen genaamd  Nansen Internationale Childrens Centre  NICC en voelde meteen…daar wil ik heen! In dit Kindercentrum woonden en werkten we met langdurig uithuisgeplaatste kinderen en jongeren en kwamen er in weekenden en vakanties groepen kinderen voor een onderbreking met thuis. We organiseerden voor hen vele sport-, spel- en outdoor activiteiten zoals kano-, ski- en wandeltochten. Volop in de natuur.

 

Terug in Nederland vond ik werk in een Therapeutisch Gezinshuis in Bolsward.  Hier werkten en woonden we als 4 begeleiders met 6 tijdelijk uit huis geplaatste kinderen en jongeren in een eengezinshuis. Professioneel ondersteunt door o.a. maatschappelijk werk en een psycholoog. Er was veel aandacht voor het individuele kind en we werkten met op maat gemaakte behandelplannen. We gingen met de kinderen naar een eigen school en in de zomervakantie waren we 6 weken op kamp in de bossen van Limburg. Hier fietsen we vanuit Friesland met de kinderen naar toe.  Het was een waardevolle, leerzame en intensieve tijd. Na deze periode ontmoette ik mijn man en we settelden ons in Bronnegerveen. Hier werden onze kinderen geboren en ik heb genoten van hen als baby, peuter, kleuter, schoolkind, puber kortom van hen te zien opgroeien naar prachtige ,zelfstandige  jong volwassenen.

Vervolgens heb ik jarenlang als groepsleidster binnen Kentalis Zorg gewerkt en later als leerkracht binnen Kentalis Onderwijs. Ik heb met 3 tot12 jarige kinderen gewerkt en met 13 tot 20 jarige jongeren. Hier heb ik geleerd om binnen een groep of klas af te stemmen op het individuele kind alsook leerstof op maat aan te bieden. Ook heb ik veel geleerd met betrekking tot Autisme, ADHD, ADD, visuele communicatie, leer- en gedragsproblemen, problemen in contact, doof-  en slechthorendheid, verstandelijke beperking, motorische beperkingen. Kortom in allerlei uitdagingen in leren, gedrag en contact.

Na vele jaren was er bij mij een behoefte aan nieuwe uitdagingen. In 2006 hoorde ik voor het eerst iets over The Journey of te wel de Helende Reis en was meteen erg geïnteresseerd . Toen ik begreep dat je met deze methode zowel met volwassenen, kinderen als jongeren kon werken, was ik helemaal nieuwsgierig. Ik ging datzelfde jaar naar mijn eerste Journey Intensive hetgeen een diepe indruk op mij maakte. Hierdoor zo geinspireerd , besloot ik in 2007 de opleiding tot Journey-therapeut te volgen.  Op 5 mei 2009 heb ik deze succesvol afgeloten en ben sindsdien geaccrediteerd Journey- therapeut en werk ik succesvol met deze methode in mijn eigen praktijk.

The Journey is voor mij de weg naar steeds meer zelfinzicht en bevrijding geweest en is dit nog steeds. Stap voor stap heeft iedere Helende Reis, iedere Journey  mij meer inzicht in mezelf gegeven. Inzicht in wanneer en waardoor er in mijn verleden patronen zijn ontstaan en hoe deze zich hadden vastgezet in mij. Waar en waarom ik me bijvoorbeeld  terugtrok, geen aandacht vroeg en mezelf wel redde of (te)veel verantwoording op me nam. Hoe en wanneer er negatieve overtuigingen waren ontstaan en waar ik beperkende beloftes had gedaan. Het heeft me zoveel inzicht en bevrijding gegeven dat ik het als mijn missie zie ook anderen hierbij te helpen en te ondersteunen of je nu volwassene. kind, jongere of bent