Ik moet nog zoveel aan je denken

Ik moet nog zoveel aan je denken

Een geliefd persoon verliezen kan vaak zeer ingrijpend zijn in het leven van kinderen en jongeren. Soms worstelt je kind in eenzaamheid en verwarring. Ieder kind reageert op een manier die eigen is aan zichzelf, zijn of haar leeftijd en ontwikkelingsfase. Vaak wordt...